Afdelingssygeplejerske/leder søges til barselsvikariat på plejehjemmet Løjtegårdsvej

Profilbillede
dato

Er du uddannet sygeplejerske med klinisk erfaring?

Har du erfaring med ledelse?

Har du lyst til at indgå i et erfarent lederteam, som arbejder med Tårnby Kommunes ældrestrategi?

https://www.taarnby.dk/politik/politikker-strategier-og-planer/sundhed-og-omsorg/strategier/aeldrestrategi-2022/

Plejehjemmet Løjtegårdsvej søger en afdelingssygeplejerske/leder i barselsvikariat til afdeling Lotusen. 37 timer ugentligt pr. 01-10-24 til 31-07-25 med mulighed for forlængelse.

Du vil blive en del af et plejehjem der består af 4 afdelinger – Anemonen, Rosen, Lotusen og Liljen. Der bor i alt 118 beboere på de 4 afdelinger med hver en afdelingssygeplejerske/leder. Hver afdeling har ca. 22 fastansatte samt et antal timelønnede afløsere.

Størstedelen af vores ansatte er social- og sundhedsassistenter, en mindre gruppe er social- og sundhedshjælpere og sygehjælpere som døgnbemander afdelingen. Der er sygeplejersker på hver afdeling. Huset har også farmakonom, demensansvarlig, vagtplanlæggere, aktivitetsmedarbejder. Vi arbejder samtidig tæt sammen med plejehjemmets resterende personale som består af fysioterapeuter, rengøringsmedarbejdere, frisør, fodpleje og varmemestre.

Når du træder ind ad hoveddøren, vil du mærke en imødekommende atmosfære. Du vil indgå i et engageret og dynamisk ledelsesteam hvor vi dagligt koordinerer opgaverne ud fra hinandens kompetencer.

Aktuelt vil dine ledelsesopgaver bestå af:

Ledelse af medarbejdere

Strategi og udvikling

Tværfaglig og tværgående ledelse

Ledelse af drift og økonomi

Afdelingslederen har ansvar for at sikre, at borgerne tilbydes indsatser i overensstemmelse med Servicelov og Sundhedslov, og at der er høj grad af borger- og medarbejdertilfredshed gennem målrettet inddragelse i hverdagen. Herunder at gældende kvalitetsstandarder, lovgivning, vejledninger og retningslinjer efterleves samtidig med, at borgernes og medarbejdernes perspektiv er medtænkt.

Du vil opleve at der er fokus på trivsel og arbejdsmiljø, blandt andet ved at skabe balance mellem arbejdsliv og privatliv. Vi har fokus på gode relationer og prioriterer imødekommenhed, nærvær og ordentlighed.

Vi arbejder med Insight, som redskab i vores samarbejde og kommunikation for at få større forståelse for hinanden og bruge hinandens forskelligheder konstruktivt også mhp. det positive psykiske arbejdsmiljø.

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst med Dansk Sygeplejeråd efter forhandling.

Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Tårnby Kommune, vil der altid blive taget reference herfra. Der skal ved ansættelse forevises straffeattest. Ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at rette henvendelse til Dorte Bruun, afdelingsleder tlf. 29 74 76 20 eller Lene Mortensen, afdelingsleder tlf. 24 26 08 57.

Sidste frist for ansøgning 26-7-24. Der afholdes ansættelsessamtaler 1-8-24.

Ansøgning

Ansøgning med dokumentation for uddannelse, oplysning om eventuel tidligere beskæftigelse, eventuel arbejdstilladelse og bilag sendes via nedenstående link. Vær opmærksom på, at Tårnby Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du bedes derfor så vidt muligt søge stillingen via nedenstående link. Såfremt du søger stillingen pr. brev, skal dette indeholde de samme oplysninger, som kræves af det elektroniske rekrutteringssystem.

Behandling af personoplysninger

Tårnby Kommune er dataansvarlig for de personoplysninger, som du registrerer og sender til kommunen via rekrutteringssystemet eller på anden vis ved ansøgning om job.

Oplysningerne vil alene blive brugt i rekrutteringsprocessen. Medlemmer af ansættelsesudvalget, for den stilling du søger, får adgang til dine registrerede personoplysninger i den tid rekrutteringsprocessen løber. Behandlingen af oplysningerne vil naturligvis være fortrolig og sikker.

Vi opbevarer din ansøgning samt øvrige oplysninger i op til 6 måneder efter endt rekrutteringsproces. Herefter slettes de automatisk.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Herunder ret til at se de personoplysninger du har registreret hos os og ret til sletning af oplysninger. Læs i øvrigt her om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen. Adresse: Amager Landevej 76, 2770 Kastrup. Telefon: 3247 1280. E-mail: op2@taarnby.dk.

For henvendelse vedrørende den ledige stilling se kontaktoplysninger under overskriften 'Yderligere oplysninger'.

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, og til hvordan dine rettigheder bliver udøvet i henhold til databeskyttelsesreguleringen, kan du kontakte Tårnby Kommunes databeskyttelsesrådgiver. Send e-mail sikkert: Link til Borger.dk
Telefon: 3247 1230. Ved brev: Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup, Att.: ”Databeskyttelsesrådgiver”.

I Tårnby Kommune lægger vi vægt på at give vores ca. 43.000 borgere en hurtig, høflig og korrekt betjening, at være en god arbejdsplads for vores ca. 3.000 ansatte og at have en synlig og konsekvent ledelse på alle niveauer. Vi bestræber os på gennem personalepolitikken at skabe mulighed for en faglig, arbejdsmæssig og menneskelig udvikling hos alle ansatte, hvor nøgleordene er rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling. Læs mere på www.taarnby.dk

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Tårnby Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Tårnby Kommune, Amager Landevej, 2770 Kastrup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 18-07-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6072198

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet