Center for Børn og Familie implementerer feedbackbaseret behandlingsmetode for at forbedre støtten til børn og familier

Foto: Tårnby kommune.
dato

Introduktion til og implementering af Feedback Informed Treatment (FIT) i Center for Børn og Familie

Feedback Informed Treatment (FIT) er et revolutionerende værktøj designet til at centrere behandlingsprocessen omkring det, som klienten finder vigtigt. Ved at anerkende klienten som den primære agent for forandring i sit eget liv, tager FIT et skridt videre i retningen af individualiseret behandling. Til grund for dette ligger anvendelsen af to vurderingsskalaer, der måler oplevede forandringer og kvaliteten af samarbejdet mellem klient og behandler. Dette bidrager til nøje at tilpasse behandlingsforløbet, så det effektivt kan nå klientens satte mål.

FIT har vundet international anerkendelse takket være solid forskning, der understøtter metoden. Dens anvendelse sikrer, at samtaler og behandlinger til stadighed er relevante og målrettede i forhold til klientens behov og oplevelser.

Nyere tiltag sikrer nu, at FIT vil blive integreret som en kernekomponent i behandlingsmetoderne inden for Center for Børn og Familie. Dette inkluderer en specifik implementering i Familiehuset og Ungecentret. Derudover vil FIT også blive anvendt i de Fleksibelt støttede team samt Social indsatsteam, hvor metoden vil bidrage til at finjustere og forbedre det individuelle behandlingstilbud.

Dette skridt hen imod en mere klientcentreret metode forventes at transformere både tilgangen til og effektiviteten af behandlinger og støtte, der tilbydes til børn, unge og deres familier. Gennem brugen af FIT sikres en kontinuerlig feedback loop, som fremmer en højere grad af tilpasning og relevant interaktion mellem klient og behandler – potentielt resulterende i mere succesfulde behandlingsforløb.

https://www.taarnby.dk/nyheder/2024/vi-vil-gerne-blive-bedre-sa-vi-indforer-et-nyt-redskab-i-samtalerne/

Kilde: Tårnby Kommune