Hård vinter skaber voksende problem med huller i vejene i Tårnby Kommune

Foto: Tårnby kommune.
dato

Huller i asfalten plager Tårnby Kommunes veje

Huller i asfalten har vist sig at være en voksende plage for borgerne i Tårnby Kommune. Mange lokale beboere har rapporteret om problemet, hvilket har sat fokus på vejenes tilstand og trafiksikkerheden. Disse huller er ikke kun en irritation, men udgør også en risiko for ulykker, idet de kan påvirke trafikken negativt.

Den primære årsag til denne problematik ser ud til at være en hård vinter, præget af masser af regn og frost, som har gjort veje særligt sårbare. Reparationsarbejdet på vejene er allerede påbegyndt, men det er en udfordring at opnå et varigt resultat. Den ideelle temperatur for asfaltering er over 10 grader, og ved lavere temperaturer øges risikoen for, at det lappede område ikke holder. Dette har resulteret i, at lappet asfalt ofte springer op igen.

Desuden oplever hele landet en øget efterspørgsel på asfalt, hvilket forlænger ventetiden på reparationer. Det understreger betydningen af at finde holdbare løsninger for at mindske generne for borgere og trafikanter.

Borgerne opfordres stadig til at anmelde huller i vejene via "Giv et praj"-initiativet. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, om de anmeldte huller er på kommunale veje eller private fællesveje, da kommunen ikke har ansvar for udbedring af skader på sidstnævnte. I tvivlstilfælde er det muligt at undersøge vejenes status, så de korrekte instanser kan inddrages.

At tackle problemet med huller i vejene er en fortsat prioritet for kommunen, som arbejder ihærdigt på at forbedre situationen til trods for de udfordringer, der opstår på grund af vejret og den nationale asfaltkapacitet. Indtil videre er samarbejdet mellem borgere og kommunen afgørende for effektivt at identificere og adressere de mest presserende sager.

https://www.taarnby.dk/nyheder/2024/lapning-af-vintertraette-veje/

Kilde: Tårnby Kommune