Ina S. Ringsdal ansat som ny direktør i Tårnby Kommune med vision om bæredygtige velfærdsløsninger

Foto: Tårnby kommune.
dato

Ina S. Ringsdal træder ind som ny direktør i Tårnby Kommune med solid baggrund og klare ambitioner

Ina S. Ringsdal, med en imponerende erfaring fra både Holbæk og Ballerup Kommune, er blevet ansat som ny direktør i Tårnby Kommune. I Holbæk var hun chef for det specialiserede voksen- og børneområde i to år, og har tidligere håndteret ansvarsområder inden for arbejdsmarked, uddannelse og borgerservice. Endvidere har Ringsdal tjent som arbejdsmarkedsdirektør i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvilket tydeliggør hendes dybdegående kendskab til arbejdsmarkedsaspekter.

Ansættelsen, der var enstemmig fra ansættelsesudvalgets side, har været mødt med positive reaktioner fra Tårnby Kommunes ledelse. Borgmester Allan S. Andersen ser med stor forventning frem til samarbejdet, idet han særligt fremhæver Ringsdals erfaring inden for velfærdsområderne som værdifuld. Kommunaldirektør Lars Rich understreger ligeledes, hvordan Ringsdals indsigt i beskæftigelsesområdet samt det specialiserede socialområde vil styrke Tårnby Kommunes udvikling.

Ringsdal selv har udtrykt stor glæde og ære over at blive en del af teamet i Tårnby Kommune. Hun ser frem til at bidrage til udviklingen af bæredygtige velfærdsløsninger, med start den 1. juni. Med ansvar for vigtige områder som beskæftigelses-, unge, ældre-, social- og sundhedsområdet, er forventningerne til hende store.

Hendes mål og ambitioner rækker vidt; Ringsdal ser frem til at bidrage til helhedsorienterede og bæredygtige velfærdsløsninger. Hun er motiveret af ønsket om at arbejde imod Tårnby Kommunes ambitiøse mål til direkte gavn for kommunens borgere.

Med Ringsdals omfattende erfaring og klare ambitioner ligger det i kortene, at hendes ansættelse vil bringe positiv energi og ny retning til Tårnby Kommunes fremtidige arbejde og målsætninger.

https://www.taarnby.dk/nyheder/2024/ny-direktor-i-tarnby-kommune/

Kilde: Tårnby Kommune