Ny rapport skal fremme indsatsen mod PFAS-forurening i og omkring Københavns Lufthavn

Foto: Tårnby kommune.
dato

Københavns Lufthavn, Tårnby og Dragør Kommuner har nedsat en arbejdsgruppe i januar 2023 med det formål at styrke samarbejdet omkring håndtering af PFAS-forurening i og omkring Københavns Lufthavn, også kendt som CPH.

Arbejdsgruppen, som blev etableret af de tre parter, har nu færdiggjort en rapport. Rapporten beskriver baggrunden for PFAS-forureningen, de udfordringer, der er forbundet med håndteringen, samt de indsatser, der allerede er iværksat og som planlægges fremadrettet.

Tårnby og Dragør Kommuner har besluttet at fortsætte det tætte samarbejde med Københavns Lufthavn. Samarbejdet vil indebære en løbende opfølgning på de eksisterende indsatser og en vurdering af behovet for eventuelle nye initiativer. Dette skal sikre, at håndteringen af PFAS-forureningen bliver så effektiv som muligt.

Den færdige rapport, som arbejdsgruppen har udarbejdet, er tilgængelig for offentligheden og kan læses under titlen "Indsatsrapport for PFAS i og omkring CPH".

https://www.taarnby.dk/nyheder/2024/pfas-samarbejdet-fortsaetter/

Kilde: Tårnby Kommune