Tårnby Kommune inviterer til borgermøde for at forme fremtidens frivillighedsstrategi

Foto: Tårnby kommune.
dato

Tårnby inviterer borgere til at forme fremtidens frivillighed

Frivillighed er et bærende element i Tårnby Kommunes samfundsliv, hvor et betydeligt antal borgere allerede bidrager til det lokale fællesskab. Motiveret af ønsket om at styrke og udvide dette engagement, arbejder kommunen på at tiltrække endnu flere frivillige. Dette engagement finder ikke kun sted inden for foreningslivet, men også i sociale tiltag rettet mod ældre borgere og dagtilbud.

Med henblik på at optimere betingelserne for frivilligt arbejde planlægger Tårnby Kommune at udforme en ny strategi. For at sikre denne strategis relevans og effektivitet, lægger kommunen op til en inddragende proces, hvor borgernes perspektiver beriges og høres.

Alle borgere i Tårnby er derfor inviteret til et borgermøde, hvor de har mulighed for at ytre deres tanker og ideer omkring frivilligheden. Mødet afholdes onsdag den 6. marts fra kl. 18.00 til 20.00 i den ærbødige Rådhushallen på Tårnby Rådhus beliggende Amager Landevej 76. Deltagelse kræver forhåndstilmelding via et dedikeret link.

Programmet for aftenen starter kl. 18.00 med en velkomst fra borgmester Allan S. Andersen, efterfulgt af et inspirerende oplæg fra Marie Holdt, chefkonsulent hos Ingerfair, om "Fællesskaber og forskelle i frivillighed". Efter en kort pause med forplejning vil deltagerne blive inddraget i workshops, der har til formål at undersøge, hvad der konkret kan gøre Tårnby til et endnu bedre sted for frivillighed. Afrundingen af borgermødet sker kl. 19.45, hvorefter borgmesteren takker af for aftenen kl. 20.00.

Det står klart, at Tårnby Kommune ser store potentialer i sine borgere og deres vilje til at engagere sig frivilligt. Borgermødet er en gylden mulighed for at bidrage til udformningen af fremtidens frivillighedsstrategi og dermed styrkelsen af det lokale fællesskab.

https://www.taarnby.dk/nyheder/2024/borgermode-om-frivillighed/

Kilde: Tårnby Kommune