Tårnby kommune ser stor vækst i idrætsmedlemskaber efter partnerskab med DGI

Foto: Tårnby kommune.
dato

Partnerskab mellem Tårnby Kommune og DGI Storkøbenhavn skaber markant vækst i lokale idrætsforeningers medlemstal

Siden opstarten af det strategiske partnerskab i 2021 mellem Tårnby Kommune og DGI Storkøbenhavn, har de lokale idrætsforeninger i Tårnby Kommune set en bemærkelsesværdig vækst. Med en tilvækst på 1.718 aktivitetsmedlemmer står det klart, at samarbejdet allerede har haft en positiv indflydelse på den lokale idræts engagement.

Denne succes har ført til en beslutning om at forlænge partnerskabet med yderligere tre år. Borgmester Allan S. Andersen udtrykker sin begejstring over denne udvikling og ser frem til fortsat samarbejde og vækst i de kommende år.

Partnerskabets primære formål er at støtte de lokale idrætsforeningers frivillige organisationer, engagere lokale kræfter i idrætsaktiviteter, understøtte foreningernes fortsatte udvikling, og sørge for, at de yngste i Tårnby Kommune introduceres til foreningsidrættens fællesskaber.

Ved at fokusere på at skabe gode overgange mellem skoler, daginstitutioner og idrætsforeningernes fællesskaber, sigter partnerskabet også mod at sikre, at alle børn og unge får lige muligheder for at deltage i et aktivt fritidsliv. Dette initiativ møder stor opbakning fra Peder Nedergaard, forperson for DGI Storkøbenhavn, der ser et stort potentiale i at inkludere endnu flere børn og unge i idrætsfællesskaberne.

Det videre samarbejde mellem Tårnby Kommune og DGI Storkøbenhavn er fyldt med ambitioner og mål om at styrke det lokale idrætsliv yderligere, hvilket lover godt for fremtidens idrætsdeltagelse og fællesskaber i kommunen.

https://www.taarnby.dk/nyheder/2024/idraetssamarbejde-med-dgi-fortsaetter-i-tre-ar-mere/

Kilde: Tårnby Kommune