Tårnby Rehabiliteringscenter søger ansvarshavende aftensygeplejerske

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Brænder du for rehabilitering og komplekse sygeplejefaglige opgaver? Vil du være med til at nytænke og forme Tårnby rehabiliteringscenter sammen med engagerede kollegaer? Og vil du være med til at skabe et stærkt fagligt fællesskab og kultur i en afdeling under opbygning? Så læs med her!

Tårnby Rehabiliteringscenter (TRC) er i gang med en udvikling, der skal forbedre rehabiliteringsindsatsen for borgerne i Tårnby Kommune. Vores borgerforløb stiger i kompleksitet og borgerne er oftest multisyge, når de udskrives til rehabiliteringsophold. Borgere på TRC har behov for et døgnrehabiliteringsforløb. Borgerne med behov for intensiv døgnrehabilitering, vil oftest komme direkte fra hospitalet, hvor forløbet i kommunalt regi starter på TRC. Det stiller i stigende grad krav til en høj faglighed og et klinisk lederskab hos sygeplejerskerne i enheden. Som sygeplejerske hos os vil du derfor få en central rolle i borgerforløbene.

Vi opnormerer derfor med sygeplejersker på TRC i aftenvagten, for at sikre den sygeplejefaglig indsats og borgersikkerheden hos borgerne både i dagvagt og i aftenvagt.

Tårnby Rehabiliteringscenter

TRC består af 20 midlertidige rehabiliteringsboliger og 10 dagspladser. Rehabiliteringscenteret er beliggende på Tejn Allé 15 i samme hus som Plejehjemmet Irlandsvej og hører organisatorisk til i Distriktet for Rehabilitering og Sundhed.

I Rehabiliteringscentret arbejdes der tværfagligt. Det betyder, at man i hverdagen fungerer i et tæt samarbejde med andre faggrupper såsom SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Den tværfaglige indsats betyder også, at vi i Distriktet for Rehabilitering og Sundhed har et tæt og udviklende samarbejde på tværs af enheder, herunder visitationen, Sundhedscenteret, Hverdagsrehabiliteringsteamet m.fl. omkring borgernes forløb.

På TRC arbejder vi i tværfaglige teams, og hvert team har ansvaret for helhedsplejen, rehabiliterende indsatser, samarbejdet med bruger og pårørende og dokumentation for 4-8 borgere. Om aftenen er der ikke terapeuter. En del af den ansvarshavende sygeplejerskes opgaver er derfor at sikre, at der arbejdes ud fra en sundhedsfaglig og rehabiliterende tilgang, også om aftenen.

Du vil få ansvaret for, sammen med dine kollegaer, at identificere borgernes sygeplejefaglige problemstillinger, varetage den løbende strukturerede udredning og dokumentere de faglige vurderinger, planer og opfølgninger på borgernes problemstillinger. Arbejdet byder derfor på dagligt spændende og faglige udfordringer. Fokusset i enheden er at fremme kvaliteten i plejen, behandlingen og rehabiliteringen, skabe sammenhæng og sikre borgerens medbestemmelse og inddragelse i forløbet.

Som ansvarshavende sygeplejerske på TRC får du mulighed for at præge og blive en aktiv medspiller i udviklingen og opbygningen af afdelingen. Du bliver en vigtig medarbejder, for at vi sammen kan lykkes med at skabe gode tværfaglige og tværsektorielle forløb med borgerne og borgersikkerhed i centrum.

Vi søger derfor en sygeplejerske, der
 • Har dokumenteret erfaring med kompleks sygepleje og rehabilitering
 • Har erfaring som ansvarshavende sygeplejerske
 • Kontinuerligt har et reflekteret fokus på udvikling af egne sygeplejefaglige kompetencer og har lyst til at bringe fagligheden i spil sammen med kolleger.
 • Arbejder sundhedsfremmende, forebyggende og helhedsorienteret
 • Kan arbejde struktureret og sætte retning
 • Har fokus på at understøtte borgernes oplevelse af værdighed og livsduelighed
 • Trives med både akutte, komplekse og rehabiliterende sygeplejeopgaver
 • Kan tage klinisk lederskab og trives med ansvaret for borgerforløbene
 • Er nysgerrig og vil medvirke til et godt arbejdsmiljø med en lærings- og forbedringskultur
 • Prioriterer et tæt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde for at sikre den gode overgang og borgersikkerheden
 • Har en imødekommende og tillidsfuld tilgang til borgere, pårørende og kollegaer og et skarpt fokus på de gode relationer
 • Kan varetage et dynamisk fokus på opgaveoverdragelse til SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere
 • Ser sundhedsfaglig dokumentation som et nødvendigt og vigtigt arbejdsredskab i koordineringen af plejen, behandlingen og rehabiliteringen omkring borgeren, og kan forstå at anvende det målrettet borgere.
 • Har kendskab til omsorgssystemet CURA – er ikke et krav
Vi tilbyder
 • Et struktureret On-Boarding program til Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed (ROS) med introduktion til alle områder i ROS
 • Instrukser og vejledninger for forløb på Tårnby Rehabiliteringscenter
 • Lokal introduktion med tilknyttet mentor
 • Et spændende center med faglige udfordringer, hvor dagene aldrig er ens.
 • En afdeling under opbygning, hvor der er plads til nye ideer og mulighed for at sætte sit præg på kultur, struktur og arbejdsgange
 • En afdeling, hvor der udvikling og kvalitet prioriteres
 • En arbejdsplads hvor der arbejdes målrettet mod det gode arbejdsmiljø
 • En hverdag, hvor vi prioriterer medinddragelse og medindflydelse
 • Personalegoder i form af massage ordning, sundhedsforsikring m.m.
Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst med Dansk Sygeplejeråd efter forhandling.

Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Tårnby Kommune, vil der altid blive taget reference herfra. Der skal desuden ved ansættelse forevises straffeattest. Ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Tårnby Kommune tilbyder en række personalegoder. Disse kan ses her.

Er du nysgerrig på at vide mere om arbejdet som sygeplejerske i Tårnby Kommune se her.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at rette henvendelse til:

 • Leder TRC Kathrine Schou på mobil: 51 79 42 17 eller mail: kfs.plirl.as@taarnby.dk

Stillingen er en fast stilling, 28 timer pr. uge i 5/2 rul, start 1.1.2024 eller hurtigst muligt

Der afholdes løbende ansættelsessamtaler. Når rette kandidat er fundet, fjernes dette stillingsopslag fra Tårnby Kommunes hjemmeside.

Ansøgning

Ansøgning med dokumentation for uddannelse, oplysning om eventuel tidligere beskæftigelse, eventuel arbejdstilladelse og bilag sendes via nedenstående link. Vær opmærksom på, at Tårnby Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du bedes derfor så vidt muligt søge stillingen via nedenstående link. Såfremt du søger stillingen pr. brev, skal dette indeholde de samme oplysninger, som kræves af det elektroniske rekrutteringssystem.

Behandling af personoplysninger

Tårnby Kommune er dataansvarlig for de personoplysninger, som du registrerer og sender til kommunen via rekrutteringssystemet eller på anden vis ved ansøgning om job.

Oplysningerne vil alene blive brugt i rekrutteringsprocessen. Medlemmer af ansættelsesudvalget, for den stilling du søger, får adgang til dine registrerede personoplysninger i den tid rekrutteringsprocessen løber. Behandlingen af oplysningerne vil naturligvis være fortrolig og sikker.

Vi opbevarer din ansøgning samt øvrige oplysninger i op til 6 måneder efter endt rekrutteringsproces. Herefter slettes de automatisk.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Herunder ret til at se de personoplysninger du har registreret hos os og ret til sletning af oplysninger. Læs i øvrigt her om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Tårnby Kommune, Center for HR. Adresse: Amager Landevej 76, 2770 Kastrup. Telefon: 3247 1280. E-mail: op2@taarnby.dk.

For henvendelse vedrørende den ledige stilling se kontaktoplysninger under overskriften 'Yderligere oplysninger'.

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, og til hvordan dine rettigheder bliver udøvet i henhold til databeskyttelsesreguleringen, kan du kontakte Tårnby Kommunes databeskyttelsesrådgiver. Send e-mail sikkert: Link til Borger.dk
Telefon: 3247 1230. Ved brev: Tårnby Kommune, Center for Udvikling og Digitalisering, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup, Att.: ”Databeskyttelsesrådgiver”.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Tårnby Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Tårnby Kommune, Amager Landevej, 2770 Kastrup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 26-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5951381

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet