Europa-Parlamentsvalg den 9. juni 2024 tilbyder brevstemme for dem, der ikke kan møde personligt

Foto: Tårnby kommune.
dato

Søndag den 9. juni 2024 afholdes der valg til Europa-Parlamentet med mulighed for brevstemme for dem, der er forhindret i at deltage personligt.

Søndag den 9. juni 2024 er en vigtig dato for alle stemmeberettigede i Danmark, da der skal vælges 15 repræsentanter til Europa-Parlamentet. Dette valg er en unik mulighed for at have indflydelse på den fremtidige politiske retning for Europa.

For dem, der ikke er i stand til at møde op på valgstederne på grund af sygdom eller manglende førlighed, er der mulighed for at brevstemme direkte fra eget hjem. Denne ordning sikrer, at alle har mulighed for at udøve deres stemmeret, selv under uforudsete omstændigheder.

Anmodning om brevstemme i eget hjem skal ske senest den 31. maj 2024. Det er altså vigtigt at handle i god tid, hvis man ønsker at benytte sig af denne mulighed. For at anmode om brevstemme, skal man henvende sig til Borgerservice. Alternativt kan ansøgningen om brevstemme også rekvireres gennem hjemmeplejen, eller ved at besøge Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager Bibliotek. Dette giver fleksible muligheder for at sikre, at ens ansøgning om brevstemme bliver behandlet i tide.

Det kommende Europa-Parlamentsvalg er en essentiel begivenhed for alle Europas borgere, og med mulighederne for brevstemning sikres det, at ingen går glip af deres mulighed for at stemme, selv hvis de er forhindret i at deltage personligt på valgdagen.

https://www.taarnby.dk/nyheder/2024/brevstem-i-eget-hjem/

Kilde: Tårnby Kommune