Tårnby kommune afholder borgermøde om ny klimafokuseret planstrategi for 2023

Foto: Tårnby kommune.
dato

Borgermøde i Tårnby Kommune kaster lys over den nye planstrategi for 2023 med særligt fokus på klima

Et nyligt afholdt borgermøde i Tårnby Kommune stillede skarpt på den kommende planstrategi for 2023, hvor borgerne fik lejlighed til at diskutere og stille spørgsmål til emner som nybyggeri, fjernvarmeudgravning, trafiktrængsel på cykelstierne, og implementering af regnvandsbede. Mødet fokuserede bredt på tematikker omkring klima som en overordnet ramme, hvilket er i tråd med kommunens årlige fokus på klima, miljø og integrationen af FN's 17 verdensmål i uge 17.

Elever fra lokale skoler bidrog med deres projekter i forbindelse med uge 17-temaet, hvilket tilførte mødet et perspektiv fra den yngre generation.

Den aktuelle Planstrategi 2023, som nu er tilgængelig for offentlig høring indtil 7. maj, sætter retningen for kommunens fremtidige arbejde. Strategien fokuserer på udvikling af erhvervsliv, byggeri af nye boligområder samt fremme af natur- og fritidsoplevelser som centrale elementer i vækst og bæredygtighed.

Tårnby Kommunes borgmester, Allan S. Andersen, fremhævede klimaet som et afgørende element i Planstrategi 2023, med et klart mål om klimaneutralitet senest i 2050. Fokusområder under denne vision inkluderer bedre indkøbspolitikker, støtte til landbrug, forbedret transportinfrastruktur, samt initiativer rettet mod børn og unge.

Løjtegårdsskolens elevråd fik mulighed for at stille spørgsmål til borgmesteren om kommunens forventede tiltag mod oversvømmelser, bæredygtighed i forbindelse med nedrivning og byggeri, samt sikkerhed på vejene.

Medarbejdere fra Center for By, Miljø og Klima var til stede for at præsentere planstrategien og indsamle feedback fra deltagerne. Strategien lægger vægt på vigtige pejlemærker som bæredygtigt byggeri, udvikling af en fjernvarmestrategi, forbedring af transport og mobilitet, reducering af oversvømmelsesrisk, effektiv regnvandshåndtering, og fremme af biodiversitet.

Borgermødet understregede vigtigheden af borgerinddragelse og dialog i udformningen af en bæredygtig fremtid for Tårnby Kommune, med særlig fokus på klimaudfordringer og -muligheder.

https://www.taarnby.dk/nyheder/2024/borgermode-planstrategi-klima/

Kilde: Tårnby Kommune