Tårnby Kommune demonstrerer miljøengagement og samfundsånd med lokale initiativer

Foto: Tårnby kommune.
dato

Fokus på miljø, fællesskab og historien i Tårnby Kommune

I Tårnby Kommune er der et stort fokus på miljøbevidsthed og samfundsengagement. Dette manifesterer sig bl.a. ved afholdelsen af den årlige National klimahandledag, hvor nye klimavenlige vaner afprøves gennem forskellige initiativer, som når Tårnby Rådhus serverer klima-suppe for de ansatte, og kommunens affaldsplanlæggere opfordrer til genbrug gennem idéen om eget kvashegn.

Desuden sætter Uge 17 for Klima, Miljø og Verdensmål aftryk med aktiviteter som en skraldeindsamlingsdag ved Tårnby Kirke, hvor engagerede borgere samlede næsten 25 kg skrald. Samarbejdet mellem Tårnby Kommune og forskellige organisationer understreger et fælles mål om et renere og mere bæredygtigt samfund.

Et spændende klimaprojekt på Gemmas Allé, som omdanner gaden til en klimavej med grønne løsninger til afledning af regnvand, viser ligeledes kommunens visionære tilgang. Dette projekt understøttes af en aftale med Tårnby Forsyning om medfinansiering, hvilket viser et bredt samarbejde omkring klimatilpasning.

I forhold til CO2-reduktion er Tårnby Kommune også ambitiøs og arbejder strategisk med nedbringelsen af CO2-forbrug for at nå sine miljømål. Dette indsatsområde er afgørende for kommunens miljøprofil.

Seniorbofællesskabet på Brønderslev Allé 5 skaber nye rammer for ældre i kommunen, hvor et kommende borgermøde vil give byens borgere mulighed for at bidrage til udformningen af aktiviteter og faciliteter.

Interessen for fjernvarme er også tydelig, hvilket afspejles i et nyt borgermøde planlagt til den 7. maj efter stor interesse fra lokalsamfundet. Det viser en øget opmærksomhed omkring miljøvenlige varmeløsninger.

Tiltrædelsen af Solsikkesnoren fra 1. maj ved kommunens kultur- og fritidsinstitutioner sætter fokus på usynlige handicap og er en del af det inkluderende Solsikkeprogram.

Den arkæologiske udgravning ved Kirstinehøj den 13. maj tilbyder et sjældent indblik i områdets historie og inviterer borgerne tæt på deres lokale kulturarv.

Under årets Grundlovsceremoni blev 18 nye statsborgere budt officielt velkommen til Danmark, hvilket understreger kommunens åbenhed og mangfoldighed.

Med en årlig test den 1. maj af både sirener og mobilvarsling sørger kommunen for, at deres beredskabskommunikation forbliver effektiv og pålidelig.

Endelig tilbyder kommunen muligheden for at brevstemme til Europa-Parlamentsvalget fra nu og frem til den 6. juni, hvilket faciliteter borgerens deltagelse i demokratiet. Og på arbejderdagen, den 1. maj, holder rådhuset lukket i respekt for denne internationale mærkedag.

Tårnby Kommunes aktiviteter undgik omfattende involvering fra miljøvenlige løsninger til støtte for lokalsamfundets engagement og hædre kommunens historiske rødder, hvilket afspejler en bredspektret indsats for både miljø og samfund.

https://www.taarnby.dk/nyheder/2024/borgmesterens-nyhedsbrev-uge-17/

Kilde: Tårnby Kommune