Tårnby Kommune lancerer nye initiativer for inklusion og støtte til borgere med usynlige handicap

Foto: Tårnby kommune.
dato

Kultur og fritid i Tårnby Kommune: Nye initiativer fremmer inklusion og opmærksomhed på usynlige handicap

Et rigt kultur- og fritidsliv er afgørende for borgernes livsglæde, og derfor er det en central opgave for Tårnby Kommune at sikre, at alle får mulighed for at indgå i forskellige fællesskaber. Dette gælder ikke mindst for de mest sårbare blandt kommunens borgere.

I et skridt hen imod at gøre fritidstilbud mere tilgængelige er flere tiltag blevet iværksat. Blandt andet er der igangsat særlige fitnesstræningshold i Amagerhallen, der er rettet mod personer, der har brug for et skræddersyet tilbud. Samtidig har Kastrupgårdsamlingen indført særskilte rundvisninger designet til at skabe et mere roligt miljø for de besøgende, der ønsker dette. For økonomisk udsatte borgere har kommunen introduceret en fritidsvejledning og fritidspas for at lette adgangen til kultur- og fritidsaktiviteter.

Tårnby Kommune har også indført Solsikkesnoren, et initiativ designet til at øge opmærksomheden og forståelsen omkring mennesker med usynlige handicap. Solsikkesnoren signalerer et behov for ekstra tålmodighed, tid eller hjælp fra omgivelserne. Denne simple, men effektive løsning tilbydes på steder som Tårnby Kommunes Biblioteker, Kastrupgårdsamlingen, Kulturhuset Kastrup Bio, Tårnby Musikskole samt i adskillige idrætsanlæg.

Formålet med Solsikkesnoren er at skabe større tryghed for bærerne og på samme tid reducere risikoen for misforståelser og fordømmelse. Borgmester Allan S. Andersen understreger vigtigheden af, at hverdagen gøres lettere for borgere med usynlige handicap, mens Klaus Bach, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, udtrykker stolthed over kommunens fokus på inklusion.

For at sikre en bred tilgængelighed vil Solsikkesnoren blive udleveret gratis fra den 1. maj 2024 på centraliserede steder, herunder Tårnby Hovedbibliotek, Vestamager Bibliotek og Kastrupgårdsamlingen. Disse tiltag understreger Tårnby Kommunes dedikation til at skabe et miljø, hvor alle borgere, uanset deres fysiske eller psykiske udfordringer, føler sig velkomne og værdsatte.

https://www.taarnby.dk/nyheder/2024/solsikkesnoren/

Kilde: Tårnby Kommune