Tårnby Kommune skærer i CO2 og energiforbrug mod en bæredygtig 2050-plan

Foto: Tårnby kommune.
dato

Markant reduktion i CO2-udledning og energiforbrug i Tårnby Kommune tegner en grønnere fremtid

I Tårnby Kommune har der været en vedvarende progression i reduktionen af CO2-udledning siden 2009, hvor man har set et årligt fald på mellem 150 og 500 ton. Specifikt er udledningen reduceret fra 12.863 ton i 2009 til 7.277 ton i 2023, hvilket underbygger kommunens engagement i miljøvenlige tiltag og bæredygtighed.

Effektive tiltag har også ført til markante reduktioner i energiforbrug fra 2021 til 2023. Det samlede energiforbrug er faldet med 5,2 procent per år, hvilket svarer til en årlig CO2-besparelse på 417 ton. Bidrag til disse besparelser inkluderer blandt andet et fald i elforbrug takket være anvendelsen af LED-vejbelysning og lukning af Pilegårdsbadet. Herudover er fjernvarmeforbruget faldet betydeligt, ligesom naturgasforbruget og forbruget til vejbelysning er reduceret.

Lokale politikere og kommunale beslutningstagere understøtter kraftigt den igangværende indsats for miljøet. Borgmester Allan S. Andersen fremhæver betydningen af fortsatte CO2-reduktioner og udrulning af fjernvarme som afgørende for at nå målet om CO2-neutralitet i 2050. Lars Hein, formand for Teknik- og Miljøudvalget, betoner vigtigheden af tekniske forbedringer og adfærdsændringer, hvor blandt andet brugen af kunstig intelligens til varmeregulering og etablering af klima- og energipuljer spiller nøgleroller.

Med baggrund i klare ambitioner om en bæredygtig fremtid har Tårnby været en aktiv del af KLIMA+-initiativet og har med DK2020-planen sat sig mål om en 70 procent reduktion af CO2-udledningen i 2027, 85 procent i 2030 og fuld CO2-neutralitet i 2050. Sådanne milepæle afspejler Tårnby Kommunes dedikation til ikke bare at imødekomme, men også at overkomme de miljømæssige udfordringer, der præger nutidens verden.

https://www.taarnby.dk/nyheder/2024/co2/

Kilde: Tårnby Kommune