Kystdirektoratet advarer om værre stormfloder fremover: Lokale borgmestre efterlyser handling

Foto: Tårnby kommune.
dato

Stormflodssikring på dagsordenen efter ny rapport om øget risiko

En nylig rapport fra Kystdirektoratet og DMI indikerer, at der er en øget risiko for værre stormfloder end tidligere antaget. Rapporten fremhæver, at den maksimale vandstand i 2125 potentielt kan stige med 4-5 meter, eksklusiv yderligere påvirkning fra bølger, hvilket understreger behovet for handling. Som svar herpå har borgmestrene fra Tårnby, Dragør, København, og Hvidovre udsendt en fælles pressemeddelelse, der udtrykker deres alvorlige bekymring og opfordring til handling.

I andre nyheder fra Tårnby Kommune har borgmesteren været aktiv med at engagere sig direkte i lokalsamfundet. Dette inkluderer deltagelse i et praktikophold på Skottegårdsskolen og deres SFO, samt et initiativ kendt som "borgmesterkontoret rykker ud", afholdt i Kulturhuset Kastrup Bio, hvor borgere fik mulighed for at møde borgmesteren og diskutere lokale spørgsmål.

Desuden har borgmesteren mødtes med medlemmer af Dansk Industri (DI) fra Tårnby Kommune for at drøfte erhvervsvilkår og støtte til lokal økonomisk vækst.

Tårnby Kommune glædede sig også over at hædre Paw Karslund, der modtog Dannebrogordenens ridderkors for sin lange og tro tjeneste i kommunalbestyrelsen.

Samtidig bidrog besøget fra Ishøj Kommunes Social- og Sundhedsudvalg til en værdifuld erfaringsudveksling om ældrestrategi og selvstyrende teams i hjemmeplejen.

Opmærksomheden blev også rettet mod miljøbeskyttelse, hvoraf 6 virksomheder og 15 hestehold blev hjulpet til at komme i overensstemmelse med miljøtilsyn. Et nyt digitalt anmeldeskema til hestehold blev introduceret for at effektivisere registreringsprocessen.

På det kulturelle plan var der stor interesse for åbningen af særudstillingen KOLOSSAL – Grafik i store formater på Kastrupgårdsamlingen.

Med blikket rettet mod sport og fritidsaktiviteter, er indstillingen til Tårnby Kommunes idrætspriser 2023 åbnet og fortsætter indtil 11. marts 2024.

Endelig opfordrer Tårnby Kommune til bred medvirken ved invitationen til et borgermøde den 6. marts med formål at udvikle en frivillighedsstrategi, der sætter sammenhold og fællesskab i højsædet.

https://www.taarnby.dk/nyheder/2024/borgmesterens-nyhedsbrev-uge-8/

Kilde: Tårnby Kommune