Opdatering af grundskyld baseret på nye ejendomsvurderinger for årene 2021-2023

Foto: Tårnby kommune.
dato

Opdatering vedrørende beregning og efterregulering af grundskyld for perioden 2021-2023

Grundskylden for ejendomme for årene 2021, 2022 og 2023 blev oprindeligt opkrævet baseret på et midlertidigt grundlag. Dette var nødvendigt, da vurderingerne af ejerboliger fra 2020 ikke var færdige på opkrævningstidspunktet. Nu, hvor de nye ejendomsvurderinger pr. 1. januar 2020 bliver udsendt til boligejerne, foretages en endelig beregning af grundskylden for de nævnte år.

Efter denne endelige beregning af grundskyld, baseret på de seneste ejendomsvurderinger, sender kommunerne en opdateret ejendomsskattebillet ud for årene 2021 til 2023. Grundskylden har været underlagt et skatteloft, som begrænser hvor meget den årlige grundskyld kan stige, og mange boligejere har også valgt at tilmelde sig en indefrysningsordning. Dette betyder, at eventuelle stigninger i grundskylden ikke umiddelbart opkræves, men derimod indefryses indtil ejendommen skifter ejer.

For de, der har købt eller solgt ejendom for nylig, er efterreguleringen af grundskyld særlig relevant. Den aktuelle ejer – det vil sige ejeren i det øjeblik opkrævningen finder sted – vil være den, der står for enten at betale den efterregulerede grundskyld eller modtage en tilbagebetaling. Det er væsentligt for både nye og tidligere ejere at være opmærksomme på detaljerne i købsaftalen, da den kan indeholde bestemmelser angående opkrævninger, der dækker perioder fra tidligere ejerskab. Det anbefales, at tidligere ejere tjekker efter og sikrer sig, at de har foretaget de nødvendige udbetalinger af eventuel overskydende grundskyld til de nye ejere.

Disse tiltag og anbefalinger er et led i at sikre transparent og retfærdig omgang med ændringer i ejendomsbeskatning baseret på de nyeste vurderinger. Boligejere opfordres derfor til at være opmærksomme på modtagelsen af ny information fra kommunen og til at gennemgå deres opkrævninger grundigt.

https://www.taarnby.dk/nyheder/2024/boligejere-far-besked-om-grundskyld/

Kilde: Tårnby Kommune