Skab læringsmiljøer og trivsel for alle børn – bliv en del af vores pædagogiske team!

Profilbillede
dato

Er du også optaget af at skabe deltagelsesmuligheder og trivsel for alle børn ved at arbejde fagligt med at skabe forskellige læringsmiljøer, som tilgodeser børnegruppernes forskellige behov og udviklingstrin? Har du også lyst til at være medskaber af et arbejdsfællesskab med høj pædagogisk kvalitet og faglighed? Tænker du også at læring og trivsel sker i en vekslen mellem planlagte aktiviteter, hverdagsrutiner, børnenes leg og spontant opståede aktiviteter Måske er du så den pædagog vi søger?

Velkommen til din nye arbejdsplads

Vestamager Naturbørnehave er normeret til 44 børn. Børnehaven har 4 basispladser, hvor der arbejdes med specialpædagogiske tiltag, til gavn for hele børnegruppen. Børnehaven er beliggende i et roligt villakvarter i gåafstand fra Amager fælled, Naturskolen og direkte busforbindelse til Kongelundsskoven. Når du træder ind i huset, bliver du mødt af en hjemlig atmosfære, med glade børn og nærværende og engagerede voksne, som brænder for det gode børnemiljø og børneliv, både inde og ude.

Børnehaven er indrettet i to etager, hvor den ene gruppe børn har rum i stueetagen og den anden gruppe har rum på første salen. Børnene er fordelt med 22 børn i hver gruppe.

Vi arbejder i løbet af dagen på tværs af grupperne, hvorved vi understøtter det enkelte barns adgang til det samlede børnefællesskab. Vi arbejder med at organisere os i mindre grupper, så vi skaber gode muligheder for fordybelse og nærvær.

Det pædagogiske personale er i gang med et kompetenceudviklingsforløb i Nest- pædagogik. Nest er en fællesskabende pædagogik, der sætter en retning for hvordan man kan skabe stærke børnehavefællesskaber, hvor alle børn trives, dannes og udvikler sig.

Vores vision: En inkluderende børnehave med fokus på naturen og det gode udeliv. Hvor der er plads til forskelligheder i det store samlede fællesskab.


Her er din hverdag

I dagligdagen har vi fokus på at danne mindre relations grupper, så vi skaber nærvær, udvikling og trivsel, og understøtter børnenes sproglige udvikling. Vi arbejder tematisk med planlagte aktiviteter ud fra de seks læreplanstemaer. Med fokus på den røde tråd gennem alle planlagte aktiviteter, inddeles børnene i løbet af dagen på tværs af grupperne.

Huset danner ramme for det kreative værksted, samt uderummet hvor der er fokus på krop og bevægelse i naturen.

Med særligt fokus på sidstnævnte, bruges uderummet og ture ud af huset, hvor vi blandt andet tager på fælleden, i kongelundskoven, Ugandaskoven, Blå Base m.m. Med særligt fokus på udeliv og ture i naturen, skabes et unikt rum for læring, hvor børnenes nysgerrighed, virkelyst og fantasi vækkes. Her er højt til loftet og frie rammer, der kalder på at bruge kroppen og sanserne. Vi ønsker at give børnene det frirum, der i en travl hverdag ofte tilsidesættes.

På husets legeplads er der opført en hytte, der fungerer som naturværksted.

Uderummet er et dejligt område med beplantning, urtehave, bålplads og niveauforskelle, som indbyder til motoriske og sanselige oplevelser for både børn og voksne.

I uderummet forsøger vi at vække børnenes opmærksomhed omkring biodiversitet og bæredygtighed (for planter og til gavn for insekter), ved at lade græs og ukrudt vokse vildt, ligesom vi sammen med børnene dyrker urtehave og planter blomster.


Vi ønsker at du:
 • Er uddannet pædagog.
 • Har et positivt og anerkendende børnesyn.
 • Er en god rollemodel som både børn, kollegaer og forældre kan spejle sig i.
 • Har blik for og vilje til et givende og tæt samarbejde med dine kollegaer.
 • Kan reflektere og evaluere over den pædagogiske praksis og har lyst til at udvikle dig fagligt inden for Nest- pædagogik.
 • Er omsorgsfuld, nærværende og har flair for at udvikle børnenes relationelle kompetencer, så de styrkes sprogligt, socialt og følelsesmæssigt.
 • Er omstillingsparat og kan formidle erfaringer og viden.
 • Er fleksibel og kan strukturere og organisere dagligdagen og samtidig være spontan og følge børnenes initiativer og interesser.
 • Er glad for udeliv i alt slags vejr.
Det kan du forvente hos os
 • Nærværende og passionerede kollegaer, der vægter det gode arbejdsmiljø og sammenhold i personalegruppen højt.
 • En børnehave med gode traditioner.
 • En børnehave der arbejder på en tydelig struktur, der understøtter både børn og voksnes hverdag.
 • En imødekommende kultur hvor alle føler sig velkomne.
 • Et arbejdsmiljø der bærer præg af ansvarlighed og fællesskabsfølelse.
 • En personalegruppe der tænker store tanker, er kreative og idérige, samt er aktive inde og ude.
 • 4 basispladser til børn i udsatte positioner.
 • En arbejdsplads / børnehave der oplever det som en styrke, at vi er mangfoldige med forskellige behov.

Mere om os

Hvis du er blevet nysgerrig, og vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte: Leder Linette Grenaa Giessing eller souschef Sanja Jørgensen på telefon 30760472

Ansøgningsfrist løbende. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge. Løbende fra uge 28.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst med BUPL efter forhandling.

Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Tårnby Kommune, vil der altid blive taget reference herfra. Der skal desuden ved ansættelse forevises straffeattest og indhentes børneattest. Ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Tårnby Kommune tilbyder en række personalegoder. Disse kan ses her.

Er du nysgerrig på at vide mere om arbejdet som pædagog i Tårnby Kommune se her.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Tårnby Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Tårnby Kommune, Amager Landevej, 2770 Kastrup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-08-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6071569

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet