Spildevandsudledning medfører badeforbud ved Kastrup Strandpark og omegn

Foto: Tårnby kommune.
dato

Spildevandsudledning ved Prøvestenen fører til midlertidigt badeforbud i Kastrup-området

Spildevand er begyndt at blive udledt fra Prøvestenen, der ligger nord for Amager Strandpark. Denne udledning har fundet sted siden tirsdag den 27. februar, hvilket har skabt bekymring blandt lokale myndigheder og borgere.

Som en direkte følge af denne udledning er badning nu frarådet i flere dele af Kastrup-området. Blandt de berørte områder er Kastrup Strandpark, området syd for Kastrup Lystbådehavn, samt ved Scanport. Der er fortsat uklarhed om, hvorvidt der vil blive udledt mere spildevand, og derfor er der ikke fastsat en klar tidsramme for, hvornår badeforbuddet vil blive ophævet.

Frarådningen af badning i disse områder vil være gældende indtil ny information om forureningens omfang foreligger. Lokale myndigheder arbejder intensivt på at få klarlagt situationen og adressere eventuelle miljø- og sundhedsrisici forbundet med spildevandsudledningen.

Borgerne opfordres til at følge med i opdateringer angående situationen og overholde de midlertidige badeforbud for at beskytte sig selv og miljøet.

https://www.taarnby.dk/nyheder/2024/badning-frarades/

Kilde: Tårnby Kommune