Praktikant skaber bro mellem teori og praksis i samfundsundervisning på Skottegårdsskolen

Foto: Tårnby kommune.
dato

Allan S. Andersens praktikophold på Skottegårdsskolen kombinerer teori med praksis inden for samfundsundervisning

Allan S. Andersen har gennem sit praktikophold på Skottegårdsskolen i Tårnby Kommune haft lejlighed til at undervise i både samfundsfag og historie. Andersen bidrog til undervisning af to ottende klasser i samfundsfag, en syvende klasse i historie og en niende klasse ligeledes i samfundsfag og fungerede som hjælpelærer under sit ophold.

Under hans praktik blev eleverne forberedt til at stille spørgsmål til borgmesteren i Tårnby Kommune. Dette resulterede i en række interessante spørgsmål fra eleverne, der blandt andet omfattede hvordan det er at være borgmester, samt hvordan borgmesterens egne skolekarakterer så ud.

Som en del af projektarbejdet blev eleverne i 8D opdelt i grupper, hvor de havde til opgave at diskutere og fremlægge projekter, der kunne gavne deres skoleliv. Dette førte til kreative forslag som indførelse af kortere skoledage og et ønske om at få en kantine på skolen.

Før borgmesterens ankomst, blev han vel modtaget af en velkomstkomite organiseret af Skottegårdsskolens SFO. Børnene i SFO'en tog imod borgmesteren med stor entusiasme og ønskede endda hans autograf, hvilket viser det tætte bånd mellem skolens aktiviteter og lokalsamfundets engagement.

I forbindelse med borgmesterens fokus på at være tilgængelig for borgernes henvendelser, blev borgmesterkontoret midlertidigt flyttet til Kastrup Bio, hvor 10 borgere benyttede lejligheden til at drøfte aktuelle emner såsom parkeringsordninger, etablering af seniorbofællesskaber og pladsanvisning. Borgmesterkontoret har annonceret, at de vil informere om den næste lokale flytning via kommunens hjemmeside og Facebook.

Andersens praktikophold og de efterfølgende begivenheder ved Skottegårdsskolen illustrerer ikke kun skolens aktive involvering i lokalsamfundet, men også hvordan praksisorienteret læring kan være et effektivt værktøj til at uddanne de kommende generationer i samfundsrelevante emner.

https://www.taarnby.dk/nyheder/2024/borgmester-i-praktik-fik-du-gode-karakterer-i-skolen/

Kilde: Tårnby Kommune