Tårnby Kommune lancerer ny parkeringsordning i Postparken for at lette presset

Foto: Tårnby kommune.
dato

Indførelse af nye parkeringsregler i Postparken, Tårnby Kommune

Postparken i Tårnby Kommune indfører en ny tidsbegrænsning på parkering for at imødegå det stigende parkeringspres i området. Denne regulering skaber udfordringer for både beboere og erhvervsdrivende, som nu oplever vanskeligheder med at finde ledige parkeringspladser.

Til gengæld introducerer kommunen en ordning, hvor beboere og erhvervsdrivende med adresse i Postparken kan ansøge om en gratis P-licens. Denne licens giver fritagelse for 3-timers parkeringsbegrænsningen, hvilket skulle lette parkeringssituationen for de faste brugere af området.

Det er vigtigt at bemærke, at licensen udelukkende kan anvendes på parkeringsarealet beliggende på den sydlige side af Hedegårdsvej, strækningen mellem Kastrupvej og Nordmarkvej. Den specifikke lokation er vigtig at huske for dem, der erhverver licensen, for at undgå potentielle overtrædelser af parkeringsreglerne.

Desuden skal beboere og erhvervsdrivende være opmærksomme på, at en P-licens udstedt til andre zoner, herunder for eksempel Kastrup-zonen, ikke vil være gyldig på denne specifikke strækning. Det er også værd at notere, at det ikke er muligt at købe gæstelicenser til anvendelse i dette område, hvilket potentielt kunne have en effekt på besøgsmønstre i lokalområdet.

Målet med de nye parkeringsregler er at skabe bedre flow og tilgængelighed i Postparken, samtidigt med at de faste brugere får mulighed for at finde parkering i nærheden af deres bolig eller erhverv. Tårnby Kommune håber, at disse ændringer vil føre til en forbedring af den generelle parkeringssituation i området.

https://www.taarnby.dk/nyheder/2024/tidsbegraenset-parkering-postparken/

Kilde: Tårnby Kommune