Paw Karslund modtager ridderkors for sit dedikerede politiske arbejde i Tårnby

Foto: Tårnby kommune.
dato

Paw Karslund hædret med Dannebrogordenens ridderkors for sit lange og engagerede politiske virke i Tårnby

På et nyligt afholdt kommunalbestyrelsesmøde i Tårnby Kommune fik Paw Karslund, der har repræsenteret Dansk Folkeparti i kommunalbestyrelsen siden 2006, overrakt Dannebrogordenens ridderkors af borgmester Allan S. Andersen. Denne hæder blev givet som anerkendelse af Karslunds lange og dedikerede indsats inden for lokalpolitik.

Paw Karslunds politiske karriere er imponerende med diverse nøgleroller, herunder posten som næstformand for Børne- og Ungeudvalget samt medlemskaber i Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Derudover har han en vigtig stilling i Folkeoplysningsudvalget og Kulturzonerådet og har ydet en indsats i Handicaprådet og på Ungdomsskolen.

En central del af Karslunds arbejde har været hans engagement i forbedringer for børn og unge i Tårnby Kommune, hvilket afspejler hans passion og dedikation indenfor dette område. Hans forældre, inklusiv hans far John Karslund, der selv har en fortid som kommunalbestyrelsesmedlem og pædagogisk leder, overværede med stolthed tildelingen af ridderkorset.

Borgmester Allan S. Andersen udtrykte sin anerkendelse af Karslunds bidrag til kommunen gennem de sidste 18 år. I sin tale fremhævede han Karslunds evne til at finde pragmatiske løsninger på lokale udfordringer og hans urokkelige engagement i Tårnby Kommunes velvære. Som en del af sin takketale nævnte borgmesteren humoristisk muligheden for et fremtidigt vedhæng til ridderkorset med indgraveringen "OG TÅRNBY", som en anerkendelse af Karslunds lokale engagement.

Denne særlige anerkendelse understreger Paw Karslunds betydning i lokalsamfundet og hans bemærkelsesværdige bidrag til at forme Tårnby Kommune, som et bedre sted for dets indbyggere, især børn og unge.

https://www.taarnby.dk/nyheder/2024/ridderkors-for-18-ar-i-kommunalbestyrelsen/

Kilde: Tårnby Kommune