Tårnby Kommune adresserer fremtidens udfordringer gennem borgerinddragelse og historisk bevidsthed

Foto: Tårnby kommune.
dato

Tårnby Kommune ser mod fremtiden: Borgermøde kaster lys over landområdets udvikling

Tårnby Kommune står over for en udfordring med at balancere bevarelsen af dets karakteristiske landsbystemning — præget af ridning, landbrug og lokal erhvervsvirksomhed — med behovet for at tilpasse sig øget by- og trafikpres. Området, kendt for sine åbne marker tæt på både natur og by, oplever nye erhvervstyper, vanskeligheder ved dyrehold, og trafikale udfordringer, der påvirker dagligdagen for skolebørn og ryttere.

Et borgermøde afholdt på Vestamager Bibliotek samlede over 80 deltagere, som diskuterede landområdets fremtid. Dette møde blev afholdt som en del af kommunens arbejde med en ny planstrategi for landområdet. Borgernes input fra mødet er vigtigt for udformningen af den nye planstrategi, der forbliver i offentlig høring indtil den 7. maj.

Borgmester Allan S. Andersen var til stede ved borgermødet og understregede vigtigheden af at forene områdets historiske værdier med de moderne behov. Andersen annoncerede desuden et kommende borgermøde fokuseret på klima, som finder sted den 24. april, som et led i kommunens fortsatte engagement i bæredygtig og inkluderende planlægning.

Landområdets historie og udvikling blev også fremhævet ved borgermødet, hvor man reflekterede over områdets transformation. Fra landbrug og gartnerier over lufthavnens opførelse til dagens komplekse landskab, der rummer alt fra landsbyer til fritidshuse med en international lufthavn som nærmeste nabo. Visse veje har bibeholdt deres ruter siden 1843, hvilket vidner om områdets lange og rig historie.

Kulturhistorisk indsigt blev yderligere præsenteret af kommunearkivar og historiker Peter Damgaard, som delte billeder og fortællinger fra områdets udvikling, herunder Tømmerupvej og Tømmerup Kro, Ullerup Skole, et kort fra 1843, og billeder af lokale personaliteter såsom Erik Nielsen fra Ullerupgård.

For dem, der ønsker yderligere at udforske Vestamagers kulturarv, tilbyder Tårnby Lokalarkiv online tilgang til en skattekiste af billeder og historier. Desuden er en tematiseret rundtur "Land og by på Vestamager" tilgængelig, som giver en levende indsigt i områdets unikke karakter.

Med disse tiltag og den igangværende dialog mellem kommunen og dens borgere, arbejder Tårnby Kommune målrettet på at sikre et harmonisk samspil mellem fortiden og fremtiden, der respekterer landområdets unikke karakter og samtidig imødekommer nutidens behov.

https://www.taarnby.dk/nyheder/2024/borgermode-om-planstrategi-og-landomradet/

Kilde: Tårnby Kommune